نتیجه نماز شب ابراهیم (علیه السلام)

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود:
خدا (( ابراهیم )) را به مقام خلیلى خود بر نگزید، مگر به خاطر دو چیز: 1- سخاوتمندانه مردم را اطعام مى کرد
2- و شب هنگام که مردم در خواب بودند نماز مى خواند.
برچسب ها :
نتیجه نماز شب ابراهیم (علیه السلام) ,  نماز شب ,  فضایل نماز شب ,