الصَّلاهُ زَادَ لِلمُؤمِنِ مِنَ الدُّنیا إلَی الأخِره
نماز زاد و توشه مؤمن در دنیا برای آخرت می باشد.

بحار الانوار، ج۸۲ ص232
برچسب ها :
توشه مومنان ,  مومنان ,  نماز ,  توشه های مومن ,  نماز توشه مومن , 

موضوع :
نمار،نیاز ,