اهمیت نماز

نمازیکیازواجبات در دین مبین اسلام وازفروع دین است.

نمازسرچشمهخوبیهاستوبقول نماز انسان را ازیدی ها دورمی سازد1.

فلذاپیامبراین امت حضرت محمدمصطفی(ص)نمازراچشمه ای جوشان می خواندوانسانی که نمازمیخواند،شستشودهندهدرایناب زلال می خواند.

اونماززابه امت خویش یاددادهمانگونه که پروردگارامرکرد،والحق که اوامین وحی بوده است.

خداوندباری تعالی خود دهاباردرقران اشاره به نمازمیکندوانراجلوتراززکاة می خواندقران

واگربانمازبه صف مومنان رسیده ای؛بایدگفت،«نــماز معراج مومنان است3»

وبرای بیان اهمیت نمازهمین بس است که امام صادق(ع) دراواخرعمرخود یارانش راجمع نموده وخانوادهواقوامرانزدخودخواندهوهمهوهمه را دعوت به نمار می کند،وهمواره می فرماید:هرکس نماز راسبکشماردازشفاعت ما اهل البیت بدور است.

ووایبرکسانی که بزرگترین نعمت درقیامت یعنی شفاعت معصومینبدورباشد.

 


1.وَ أَقِمِالصَّلاةَإِنَّالصَّلاةَتَنْهى‏ عَنِالْفَحْشاءِوَالْمُنْكَر

2. وأَقیمُواالصَّلاةَوَآتُوا الزَّكاة2 »(بقره 110).
3.«الصلاة معراج‏ المؤمن‏»      كتابسلیم بن قیسالهلالی، ج2ص6و... .

 

 

 

 

 
برچسب ها :
اهمیت نماز ,  نماز ,  اهمیت ,  ضرورت نماز ,