نماز سبب فرستادن خیرات به آخرت
و اقیموا الصلوة و اتوا الزكوة و ما تقدموا لا نفسكم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعلمون بصیر. (40)
ترجمه :نماز را بر پا دارید و زكات را ادا كنید (با این دو وسیله روح جسم اجتماع خود را نیرومند سازید و بدانید) هر كار خیرى براى خود (در سراى آخرت ) از پیش مى فرستید و آن را نزد خود خواهد یافت ، خداوند به اعمال شما آگاه است .
تفسیر آیه
این آیه شریفه دو دستور مهم به مؤ منان مى دهد یكى در مورد ((نماز ))كه رابطه محكمى میان انسان و خدا ایجاد مى كند و دیگر در مورد ((زكات )) كه رمز همبستگیهاى اجتماعى است و این هر دو براى پیروزى بر دشمن لازم است ، و مى گوید: (( نماز را برپا دارید و زكات را ادا كنید )) و با این دو وسیله روح و جسم خود را نیرومند سازید (واقیموا الصلوة و اتوا الزكاة ) سپس در این آیه اضافه مى كند:تصور نكنید كارهاى نیكى را كه انجام مى دهید و اموالى را كه در راه خدا انفاق مى كنید از بین مى رود،نه ((آنچه از نیكیها از پیش مى فرستید آنها را نزد خدا (در سراى دیگر) خواهید یافت )) (و ما تقدموا لا نفسكم من خیره تجدوه عند الله ) ((خداوند به تمام اعمال شما بصیراست )) (ان الله بما تعلمون بصیر) او بطور دقیق مى داند كدام عمل را بخاطر او انجام داده اید و كدامیك را براى غیر او انجام داده اید (41)
داستان آیه 
ترك نماز و كمك نكردن به فقراء چه مى شود
شخصى نیكوكار از دنیا رفت و به خاك سپردند و در عالم برزخ ماءموران الهى ((نكیر و منكر )) او را نشاندند و یكى از ماءموران به او گفت :(( ما مى خواهیم صد تازیانه از عذاب الهى را بر تو بزنیم )) مرد نیكوكار گفت :طاقت ندارم . ماءمور گفت :نود و نه تازیانه مى زنیم . او پاسخ داد:طاقت ندارم . ماءمور الهى به خاطر این كه وى مرد نیكوكار و صالح بود عدد كم كردند و او مكرر در جواب مى گفت :طاقت ندارم تا اینكه ماءموران گفتند:یك تازیانه به تو مى زنیم ، و دیگر هیچ راهى براى عفو این یك تازیانه نیست . حتما باید این یك تازیانه را بخورى ! وى پرسید:به خاطر چه این تازیانه را مى زنید؟
ماءموران در پاسخ گفتند:چون تو یك روز وضو بدون وضو نماز خواندى و از كنار مظلوم ضعیفى گذشتى ولى او را یارى نكردى . همان یك تازیانه را زدند،قبرش پر از آتش شد. (42)
در آیه اى از قرآن آمده است كه بعضى از اهل جهنم در حالیكه در عزابند عده اى مى پرسند (ما ساككم فى سقر) (43) چه چیز شما را در این جهنم قرار داد؟ مى گویند (قالوالم نك من المصلین و لم نطعم المسكین ) نماز نمى خواندیم و به فقراء كمك نمى كردیم (و كنا نخصوض مع الخائضین ) و در هر چرند و پرندى هم وارد مى شدیم ،یا خودمان مى گفتیم ،نتیجه اش اینست ! از اینجا فهمیده مى شود چرا نماز در اسلام اینقدر مهم است ، چرا پیغمبر مى فرماید:((نماز عمود این خیمه است ؟ چون اگر نماز نباشد و به درستى اجرا شود و همه چیز درست مى شود (44) آرى نماز نجات دهنده انسان در آخرت است واى بحال كسانى كه از این فریضه مهم دینى براى همیشه غافل بمانند،سبب مى شود كه آخرتشان را از دست بدهند،((حى الصلوة ))پس بشتابیم نماز !

40- بقره آیه 110
41- تفسیر نمونه ج 1 ص 400
42- ثواب الاعمال ج 2 ص 506 حدیث امام صادق (ع )
43- سوره مدتر آیه 42
44- گفتار معنوى ص 96 - 95
برچسب ها :
خیرات ,  نماز ,  نماز سبب فرستادن خیرات ,  فرستادن خیرات ,