پیامبر خدا_(ص):
یَا أباذر! مَادُمتَ فِی الصَّلاهِ فِإنَّکَ تَقرَعُ بَابُ المُلکِ الجَبَّار و مَن یَکثُر قَرعَ بابِ المُلک فَإنَّه یَفتَح لَه

ای ابوذر! تاهنگامی  که در نماز هستی درب خانه ملک جبار را می کوبی ، و هر کس درب خانه ملک را بسیار بکوبد، به رویش باز می شود.

بحار الانوار، ج ,۷۷ ص۸۰ میزان الحکمة، ج ۵، ص ۳۷۷
برچسب ها :
یَا أباذر! مَادُمتَ فِی الصَّلاهِ فِإنَّکَ تَقرَعُ بَابُ المُلکِ الجَبَّار و مَن یَکثُر قَرعَ بابِ المُلک فَإنَّه یَفتَح لَه ای ابوذر! تاهنگامی که در نماز هستی درب خانه ملک جبار را می کوبی ,  و هر کس درب خانه ملک را بسیار بکوبد ,  به رویش باز می شود. بحار الانوار ,  ج ,  ۷۷ ص۸۰ میزان الحکمة ,  ج ۵ ,  ص ۳۷۷ ,