سفارش مردم به اقامه نماز
و قولوا للناس حسنا و اقیمواالصلوة و اتو الزكوة ثم تولیتم الا قلیلا منكم و انتم مغرضون 
ترجمه : و به مردم نیك بگوئید،نماز را بر پا دارید و زكات بدهید و سپس (با اینكه پیمان بسته بودید) همه شما جز عده كمى سر پیچى كردید (و از وفاى به پیمان خود) روى گردان شدید.
تفسیر آیه
آیه شریفه دربار پیمان بنى اسرائیل صحبت مى كند مى فرماید: زمانى را كه از بنى اسرائیل پیمان گرفتیم كه جز خداوند یگانه را پرستش نكنید،و نسبت به پدر و مادر و نزدیكان و یتیمان و بینوایان نیكى كنید،و به مردم نیك بگوئید،نماز را به پا دارید و زكات بدهید سپس با اینكه پیمان بسته بودید همه شما جز عده كمى سرپیچى كردید و از وفاى به پیمان خود روى برگردانید ید،پس آیه شریفه یهود را شدیدا مورد سرزنش قرار مى دهد كه چرا پیمانها را شكستند؟ و آنها را در برابر نقص پیمان به رسوائى در این جهان و جهان آخرت تهدید مى كند.
نكته تاریخى در آیه
بسیارى از مفسران نقل كرده اند : طایفه ((بنى قریظه )) و ((بنى نفضیر )) كه هر دو از طوائف یهود بودند  و باهم قرابت نزدیك داشتند به خاطر منافع دنیا با یكدیگر به مخالفت بر خواستند ((بنى نفضى )) و به طایفه ((خررج )) كه از مشركان مدینه بود پیوستند و ((بنى قریظه ))به طائفه ((اوس )) و در جنگهائى كه میان آن دو قبیله روى مى داد هر یك از اینها طایفه هم پیمان خود را كمك مى كرد،و از طائفه دیگر مى كشت ،اما هنگامى كه آتش جنگ فرو مى نشست ،همه یهود جمع مى شدند و دست به دست هم مى داند تا از طریق پرداختن فدیه ،اسیران خود را آزاد كنند، و در این عمل استناد به حكم و قانون تورات مى كردند (در حالى كه اولا اوس و خزرج هر دو مشرك بودند و كمك به آنها جایز نبود و ثانیا همان قانونى كه دستور فدا را داده بود،دستور خوددارى از قتل را نیز صادر كرده بود. موضوع :
نماز ,